នៅព្រឹកនេះខ្ញុំមានរដ្ឋមុំ …

ព្រឹកនេះខ្ញុំមានការសន្ទនានេះជាមួយ Sawyer ឥឡូវនេះជិត 14 ខែហើយ:

ខ្ញុំ: តើសមីការអ្វីដែលត្រូវនិយាយ?
Sawyer: nayyy

ខ្ញុំ: តើសត្វគោនិយាយអ្វី?
sawyer: mooo

ខ្ញុំ: តើឆ្កែឆ្កួតនិយាយអ្វី?
Sawyer: ហេហេហេហេហេហេហេ

ខ្ញុំ: តើអ្នកចង់និយាយអ្វី?
Sawyer: Eee-Oooow

ខ្ញុំ: តើម៉ាក់និយាយអ្វី?
Sawyer: លា – លា (ជាមួយនឹងចលនាថើប)

ខ្ញុំត្រូវបញ្ឈប់ការប្រកួត។ sniff ។ តើនៅឯណា “ខ្ញុំចូលចិត្តអ្នក” ឬសំលេងរំខានផ្សេងទៀតដែលមិនមានន័យថាខ្ញុំជាម្តាយដែលគួរឱ្យធុញទ្រាន់?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.